ALGEMEEN > TOMBOLA - VRIJKAARTJES

REGLEMENT TOMBOLA VRIJKAARTJES

(1/1)

sexmachine:
Ik moet helaas in herhaling vallen.
VRIJ- / KORTINGSKAARTJES worden NIET doorgegeven naar andere leden, NIET geruild, NIET whatever.
Ik stuur lid a een vrijkaartje van club b, ofwel gaat dat lid dat kaartje verzilveren, ofwel krijg ik het terug via een bericht per interne mail.


Diegenen die er zich geen ene moer van aantrekken, sluit ik gewoon uit, zonder pardon, en dan zal ik weer de slechte zijn zeker?


Wij delen de vrijkaartjes uit, en alleen wij (de forumleiding) beslissen wie met een kaartje naar een club gaat.
Indien je je vrijkaartje niet kan verzilveren, stuur het dan aub tijdig (2 weken voor de vervaldatum) terug naar mij, dan kan IK er iemand anders mee gelukkig maken.


Zo moeilijk is dat toch niet, ik begrijp echt niet dat er mensen zijn die zelfs die simpele regel niet kunnen respecteren.


Ruilen, handel in, weggeven, ik wil het allemaal niet weten, ik WIL op de hoogte blijven welk lid met welke vrijkaart in welke club geweest is .... als eenieder zomaar kaartjes gaat ruilen/wegschenken/whatever, dan wordt het hele systeem ondermijnd, en dat laten we niet gebeuren.
Nadien komen janken dan dat er van die of die clubs geen kaartjes meer zijn, nope .... wij zullen er veel strenger op toezien vanaf nu.


En ook hier gaan we niet met de leden communiceren, de regels zijn bekend, makkelijk en transparant .... volg ze aub.


Dank voor het begrip

sexmachine:
REGLEMENT TOMBOLA / VRIJKAARTJES
* Deelname aan de maandelijkse tombola.
Je moet je maandelijks inschrijven in "DE GROTE RELAXXXBOARDTOMBOLA".
Uitgezonderd zijn speciale acties van clubs.
Voor speciale acties moet altijd apart worden ingeschreven!
[Deze acties vind je terug in de clubtopics.
* Geldigheid Vrijkaarten
Vrijkaarten zijn twee maanden geldig na uitgifte, tenzij anders vermeld op de vrijkaart zelve (speciale acties, teruggegeven vrijkaartjes, etc etc ....).
* Toekenning vrijkaarten
Vrijkaarten worden op diverse manieren toegekend. Alleen leden met minimaal 3 recensies/verslagen of anderszins nuttige berichten, dingen mee naar een vrijkaart.
* Onrechtvaardige Rechters
-Elke maand worden 1 of 2 Onrechtvaardige Rechters (OR's) benoemd die een aantal vrijkaarten mogen toekennen aan andere forumleden.
-Het aantal vrijkaarten dat een OR mag toekennen wordt elke maand door de forumleiding bepaald.
-Leden kunnen zich in de topic Onrechtvaardige Rechters aanmelden voor deze tijdelijke zware taak.
-Benoeming van de functie OR wordt alleen toegekend aan leden waarvan bekend is dat zij regelmatig een recensie of verslag schrijven.
-Een OR mag op geheel eigen wijze spelregels voor het toekennen van vrijkaarten bepalen. De forumleiding heeft hierin geen enkele bemoeienis.
-Indien er 2 OR's zijn benoemd, stemmen zij aan het eind van de maand af om dubbele toekenning van vrijkaarten aan een lid uit te sluiten.
-Een OR ontvangt een vrijkaart aan het begin van de maand voor zijn inzet als onrechtvaardige rechter na zijn regeerperiode.
* Aanmoedigingsprijs
De forumleiding kan een nieuw lid een vrijkaart toekennen als aanmoediging. Een bijzondere en in het oog schietende recensie/verslag of anderszins nuttig bericht is een minimale voorwaarde.
* Vrijkaartspelletjes
Zo nu en dan wordt door de forumleiding een spel bedacht, waarmee een of meerdere vrijkaarten zijn te winnen. Elk spelletje is uniek. De spelregels worden per spelletje bekend gemaakt in de spelletjestopic
* Verdeling van vrijkaarten
Ben je door een OR veroordeeld tot een vrijkaart, dan ontvang je in beginsel een vrijkaart van een club, waar wij zoveel mogelijk rekening houden met de voorkeur van de vrijkaartwinnaar. Sta je voor slechts één club of slechts enkele clubs ingeschreven, dan kan de forumleiding beslissen een kaart toe te kennen aan een club waarvoor je niet bent ingeschreven. De redenen hiervoor zijn:

* Vrijkaarten zijn in de basis bedoeld om nieuwe clubs te ontdekken
* Geen volledige match met de te vergeven vrijkaarten in relatie tot de inschrijvingen

* Het is niet mogelijk om frequent vrijkaarten te ontvangen voor dezelfde club


* Code op de vrijkaart
Vrijkaarten hebben een unieke code. Deze code kan slechts één keer worden gebruikt. De code is bij de club bekend. Kopiëren of twee keer printen heeft geen zin. Vrijkaarten dienen geprint te worden met logo van Relaxxxboard en datum van uitgifte. De print dient aan de receptie van de club te worden afgegeven. Vrijkaarten op een tablet of smartphone worden niet door een club geaccepteerd. De deelnemende clubs behouden zich het recht voor om vrijkaarten niet te accepteren op dagen dat er events worden georganiseerd. Check dus vooraf de website van de club.
* Ontvangen van vrijkaarten
Gewonnen vrijkaarten worden uitsluitend per email aan de winnaars verzonden.
* Vrijkaarten zijn niet overdraagbaar
Mocht je om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om de vrijkaart te verzilveren binnen de aangegeven termijn, dan dien je dit kenbaar te maken per IM aan (een van) de Admins. De Admins zorgen er dan voor dat een ander lid gebruik kan maken van de teruggegeven vrijkaart. Let op! Een vrijkaart die terug wordt gegeven, wordt niet vervangen door een ander vrijkaartje, ook niet in de daaropvolgende maand(en). Een vrijkaart die korter dan 1 week voor het verstrijken van de geldigheidsdatum worden teruggeven, worden als 'niet gebruikt' beschouwd. Weggeven of ruilen van een vrijkaart is niet toegestaan.
* [Verslag en/of recensie
De deelnemende clubs én Relaxxxboard verwachten na het bezoek aan een club met vrijkaart een verslag en/of één of meerdere damesrecensies. Vrijkaartjes zijn extra's, die door clubs aan Relaxxxboard ter beschikking worden gesteld ter promotie van de clubs. Het schrijven van een verslag of recensie is derhalve geen vrijblijvendheid! Het hoeft geen proza te zijn. Niet elk lid is een begaafd schrijver. We verwachten wel enkele alinea's tekst van je bezoek aan de club, waarvoor je een vrijkaart hebt ontvangen.Een verslag of recensie dient uiterlijk 1 maand na geldigheidsdatum van de vrijkaart in de clubtopic te worden gepubliceerd.
* Uitsluiting van de Tombola
Leden die niet voldoen aan de tombola regels worden voor een bepaalde periode uitgesloten van de Tombola. Hierover wordt niet gecorrespondeerd met het betrokken lid. De forumleiding gaat er van uit dat elk lid de spelregels kent.
* Wijziging van de spelregels.
De forumleiding kan de spelregels van de Tombola wijzigen als daar toe aanleiding is. Het spreekt voor zich dat de forumleiding dat dan tijdig kenbaar maakt middels een bericht op het forum.
* Opmerking.
Het niet schrijven van een verslag met een verkregen vrijkaartje, het niet-innen van een verkregen vrijkaartje, niet akkoord gaan met ons reglement, zich niet maandelijks inschrijven in het grote relaxxxboard tombola- en vrijkaartjestopic kan gevolgd worden met het niet meer toekennen van een vrijkaartje aan dat specifieke lid, OOK indien de OR beslist hem een kaartje voor een verslag toe te kennen.
De reden is simpel: een OR hoeft niet te gaan nakijken of een lid wel schrijft met een vrijkaartje, of een lid zich al dan niet inschrijft in de tombola, of een lid akkoord gaat met ons reglement ... wij als forumleiding kijken daar wel op toe
Deze regel staat dus boven het toekennen van een vrijkaartje door een OR
* Kennisname van de spelregels
Ieder lid is verondersteld dit reglement te kennen. We vragen dan ook dat iedereen dit bericht wil liken, niet om de reden dat jullie dit leuk moeten vinden, maar ter kennisgeving. Daarmee geven jullie aan de regels gelezen te hebben en te aanvaarden
* Laatste wijziging aan reglement
Dit reglement is opgemaakt op 23 mei 2018 om 10 u (wijzigingen worden hier steeds weergegeven en gedateerd)

Navigatie

[0] Berichtenindex

It appears that you have not registered with RELAXXXBOARD.COM. To register, please click here...
There was an error while thanking
Thanking...
Naar de volledige versie